top of page

Disclaimer en algemene voorwaarden 

AM spiritual healing

www.amspiritualhealing.nl

Disclaimer

Een healing, reading , coaching sessie ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke, spirituele en innerlijke zelfontwikkeling. Een sessie kan worden gedaan als aanvulling op, maar is niet bedoeld ter vervanging van een medische of psychiatrische  behandeling, noch ter vervanging van het gebruik van medicijnen. De adviezen, coaching en healing van Annemarie Gorree zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen, Een consult/sessie kan nooit een medisch advies van een arts  of een medische deskundige vervangen. 

Algemene voorwaarden

Om een healing, reading, coaching sessie te kunnen boeken is het nodig dat je emotioneel, mentaal en geestelijk stabiel bent. Geef vooraf aan als je onder behandeling ( geweest) bent bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener. Is je toestand niet of nog niet helemaal stabiel en gebruik je medicatie of overmatig drugs of alcohol, geef dit dan door als je de sessie boekt. 

AM spiritual healing, Annemarie Gorree is niet aansprakelijk voor fysieke, materiele of immaterriele schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, en op de heen- of terugreis. 

AM spritual healing, Annemarie Gorree doet geen toekomst voorspellingen. Het kan gebeuren dat er tijdens een sessie toch informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat hierop garantie gegeven wordt. Indien je voor een andere persoon een healing/reading wilt afspreken heb je vooraf toestemming nodig van deze persoon. Dit geldt ook als je een foto meeneemt van een persoon en daarover vragen hebt. Voor kinderen of volwassenen die ( nog) niet geacht worden volledig over zichzelf te kunnen beslissen kan hiervan worden afgeweken. Dit betreft o.a. kinderen beneden de 10 jaar en volwassenen met een dermate verstandelijk beperking dat zij niet bij machte zijn over zichzelf te kunnen beslissen. 

                                                                                    Privacy beleid en AVG

Privacy en gegevensbescherming

AM spiritual healing neemt de privacy van haar klanten serieus en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens zo goed te houden en te beschermen. Dit document omschrijft de maatregelen die AM spiritual healing heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , die van kracht is vanaf 25 mei 2018. 

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens 

Annemarie Gorree 

amgorree@kpnmail.nl

Welke gegevens worden verzameld

Afhankelijk op welke wijze je contact hebt opgenomen of in contact staat kunnen onderstaande gegevens worden opgeslagen:

-Voor- en achternaam

-Email adres

-Telefoonnummer

-Adresgegevens

-Bedrijfsgegevens

-IP adres

Uitsluitingen en medische informatie

AM spiritual healing noteert geen BSN-nummers en houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij. Dit betekent dat er geen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden worden genoteerd. Uitzondering hierin kan zijn gegevens over je (geestelijke) gezondheid, medicatie gebruik en/of verslavende middelen. Indien van belang wordt dit opgenomen in het dossier. 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard. Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die van je bewaaard worden kun je inzien, laten corrigeren of /of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM spritural healing. Een inzageverzoek, het laten corrigeren  en/of verwijderen van gegevens dient per mail kenbaar gemaakt te worden. De mail dient gericht te zijn aan amgorree@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en zullen dit binnen 4 weken hebben afgeron

Privacy en gegevensbescherming

AM spiritual healing neemt de privacy van haar klanten serieus en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens zo goed te houden en te beschermen. Dit document omschrijft de maatregelen die AM spiritual healing heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , die van kracht is vanaf 25 mei 2018. 

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens 

Annemarie Gorree 

amgorree@kpnmail.nl

Welke gegevens worden verzameld

Afhankelijk op welke wijze je contact hebt opgenomen of in contact staat kunnen onderstaande gegevens worden opgeslagen:

-Voor- en achternaam

-Email adres

-Telefoonnummer

-Adresgegevens

-Bedrijfsgegevens

-IP adres

Uitsluitingen en medische informatie

AM spiritual healing noteert geen BSN-nummers en houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij. Dit betekent dat er geen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden worden genoteerd. Uitzondering hierin kan zijn gegevens over je (geestelijke) gezondheid, medicatie gebruik en/of verslavende middelen. Indien van belang wordt dit opgenomen in het dossier. 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard. Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die van je bewaaard worden kun je inzien, laten corrigeren of /of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM spritural healing. Een inzageverzoek, het laten corrigeren  en/of verwijderen van gegevens dient per mail kenbaar gemaakt te worden. De mail dient gericht te zijn aan amgorree@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en zullen dit binnen 4 weken hebben afgerond. 

Privacy en gegevensbescherming

AM spiritual healing neemt de privacy van haar klanten serieus en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens zo goed te houden en te beschermen. Dit document omschrijft de maatregelen die AM spiritual healing heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , die van kracht is vanaf 25 mei 2018. 

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens 

Annemarie Gorree 

amgorree@kpnmail.nl

Welke gegevens worden verzameld

Afhankelijk op welke wijze je contact hebt opgenomen of in contact staat kunnen onderstaande gegevens worden opgeslagen:

-Voor- en achternaam

-Email adres

-Telefoonnummer

-Adresgegevens

-Bedrijfsgegevens

-IP adres

Uitsluitingen en medische informatie

AM spiritual healing noteert geen BSN-nummers en houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij. Dit betekent dat er geen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden worden genoteerd. Uitzondering hierin kan zijn gegevens over je (geestelijke) gezondheid, medicatie gebruik en/of verslavende middelen. Indien van belang wordt dit opgenomen in het dossier. 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard. Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die van je bewaaard worden kun je inzien, laten corrigeren of /of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM spritural healing. Een inzageverzoek, het laten corrigeren  en/of verwijderen van gegevens dient per mail kenbaar gemaakt te worden. De mail dient gericht te zijn aan amgorree@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en zullen dit binnen 4 weken hebben afgerond. 

bottom of page